Univerzalita

Současný svět tíhne k univerzálnosti, ale současně i ke specializaci. Největším problémem pro dnešní vládce světa jsou lidé, kteří se vyznají ve více oborech, často podstatně odlišných a navíc ještě dokáží poznatky z nich syntetizovat a tvůrčím způsobem o nich přemýšlet.  Takové lidi je nesnadné a někdy v podstatě naprosto nemožné, přesvědčit o takzvané „pravdě“ dnešních globálních manipulátorů…