Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka je ze zákona definována jako samostatná stavba, která je tvořená úsekem potrubí předepsaného spádu a průměru, a vede od vyústění vnitřní kanalizace dané stavby nebo odvodnění pozemku, následně ústí do stokové sítě. Kanalizační přípojka je upravena zákonem o vodovodech a kanalizacích. Nejde o vodní dílo. Jejím vlastníkem může být osoba, která přípojku zřídila.…