Někdy se setkáváme v některých firmách s přístupem – nač to kupovat, chlapi na dílně to svaří a bude. Nebudeme přece vyhazovat peníze! Tento přístup je většinou výsledkem úvah lidí, kteří si nevidí dál, než na špičku nosu. Jak se dá stvořit něco funkčního jen tak na koleně? Věc, kterou vyvíjejí odborníci s ohledem na ergonometrii, předpokládané zatížení, s ohledem na bezpečnou manipulaci, stabilitu a snadné ovládání, má vytvořit Lojza s Rudou za půl dne někde na ponku? To nemůže nikdo myslet vážně. Přesto sed takoví exoti najdou. Nedojde jim, že kusová výroba je vždy dražší, než sériová výroba zaběhnutého výrobku.

Myslete proto hlavou!

Ano, zapomeňte na divoké nápady na vylepšení pracovních podmínek vašich zaměstnankyň a pořiďte jim pořádné úklidové vozíky, dokonale zpracované, funkční, odzkoušené a se zárukou! Jedině tak docílíte toho, aby u vás práce odsypával, i co se týká dalších činností, zabezpečujících chod firmy. A nesporně velmi důležitým článkem tohoto procesu je i kvalitní úklid ve vaší firmě.